Fizični nivo sestavljata telo in um. Opišemo ga lahko kot orodje, ki vsebuje mehanizme, s katerimi se prilagajamo zunanjim okoliščinam. Omogoča nam učenje, koncentracijo, napredek, uravnotežanje in prilagajanje vsem možnim situacijam. Čutila in logični razum so mehanizmi, s katerimi na fizičnem nivoju dosegamo usklajenost z okoljem.